Základní profil společnosti


Naše společnost je zaměřena na vývoj programového vybavení a datové služby pro geografické informační systémy (GIS). Zabýváme se tedy programy a službami, které souvisejí s digitálními mapami, včetně různých připojených dat a informací.

Cílovou oblast zákazníků tvoří především komunální sféra (města, obce, popř. jejich organizace), zvláště potom ve vztahu k evidenci a správě obecního majetku. Provádíme zpracování dat do GIS, a to jak z hlediska přípravy referenčních (pokladových) mapových dat, tak i účelových, uživatelských aplikací.

Významnou činností firmy je odborná pasportizace komunálního majetku. Zajišťujeme zpracování pasportů komunikací (vozovky a chodníky místních komunikací včetně dopravního značení, mostů, technických objektů, prvků odvodnění, atd.). Standardně provádíme rovněž pasportizaci veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kanalizace a dalších zařízení. Disponujeme vlastním programovým prostředím pro GIS, které je založeno na nejmodernějších technologiích (SQL relační databáze). Na přání zákazníka jsme podle konkrétní analýzy schopni velmi efektivně připravit účelové grafické aplikační řešení. Kromě desktopových programových nástrojů nabízíme i webové rozhraní pro GIS (intranet / Internet) včetně možnosti dálkového přístupu zákazníka z našeho internetového serveru.


více...


 PROGRAMY


Kompas5 ©2017
Nový mocný nástroj pro řešení v oblasti GIS


 • Univerzální aplikace s vlastnostmi obecného geografického informačního systému (GIS)
 • Prohlížení, analýza a tvorba polohopisných dat včetně správy atributových struktur
 • Podpora různých typů grafických objektů - symbol, lomená čára, plocha (včetně multiobjektů), plocha s osou, text, obrázek, sestava (report)
 • Přímé otevření / zobrazení širokého spektra souborových dat (CAD, GIS, rastrová grafika, tabulky) s možností importu do databáze / přímé konverze do jiného formátu
 • Podpora různých databázových systémů a souborových formátů (vektorová i rastrová grafika, tabulky, atd.)
 • Využití webových mapových technologií (WMS, WMTS, SlippyMap, apod.)
 • Návrhář formulářů a sestav, možnost tvorby aplikací
 • Kombinace různých datových zdrojů v mapovém okně (externí soubory / databázové tabulky / webové služby), integrovaný webový prohlížeč
 • Pokročilé nástroje grafické analýzy (prostorové operace) - průniky grafických vrstev, apod.
 • Možnost uložení rastrové grafiky do databáze, nástroje pro správu datových příloh grafických objektů
 • Import formátu VFK, podpora propojení na ČÚZK (Nahlížení do KN, WSDP)
Kompas5.cz, leták


mkcmapserver sreensave

MKCMapServer


 • HTTP server, který převádí grafická i popisná data z relační databáze do rozhraní běžného internetového prohlížeče
 • Možnost současného připojení většího počtu databázových souborů a jejich kombinovaného zobrazení v jednom mapovém okně
 • Provozováno přímo u zákazníka na základě zakoupené licence v rámci intranetu nebo Internetu, popř. s přístupem zákazníka na dálku z internetového serveru naší firmy
 • Možnost integrace mapového okna MKCMapServeru do jiné internetové / intranetové aplikace
 • Využití protokolu HTTPS (pro vyšší stupeň ochrany dat při přenosu přes Internet)
více... ,   ceník ,   galerie obrazovek


iken sreensave

iKEN


 • Specializované řešení s funkcemi k podrobnému prohlížení s dat ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) v prostředí internetového prohlížeče
 • Data jsou dynamicky zobrazována z databázového souboru, vzniklého importem dat nového výměnného formátu katastru (VFK)
 • Plnohodnotné využití všech údajů, funkce pro filtrování a vyhledávání dat, generování výpisů., listů vlastnictví, apod.
 • Přímé propojení s mapou v MKCMapServeru

více... ,   ceník ,   galerie obrazovek


uiradr sreensave

ÚIR-ADR


Webová aplikace pro Územně identifikační registr objektů a adres
 • Aplikace pro práci s veřejnými údaji Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) - databáze obsahující asi 2,5 milionu adres stavebních objektů z celé republiky
 • Data jsou dynamicky zobrazována z databázového souboru, vzniklého importem UIR-ADR ver. 4.2, resp. s využitím tzv. změnových souborů
 • Plnohodnotné využití všech údajů, možnosti vyhledávání podle různých parametrů (obce, ulice, adresy, atd.)
 • Přímé propojení s mapou v MKCMapServeru

více... ,   ceník ,   galerie obrazovek


kompas3 sreensave

kompas3 ikona  Kompas3


Univerzální plnohodnotný GIS pro přípravu dat a práci s nimi
 • Editační program z kategorie profesionálních GIS, využívá relační databáze pro ukládání a zobrazování geografických dat
 • Může být provozován jako obecný nástroj s řadou editačních a analytických funkcí nebo jako účelové aplikačních řešení pomocí databázových modulů
 • Umožňuje jednoduchý přístup k datovým tabulkám jako grafickým vrstvám mapového okna
 • Dovoluje připojení více databází a jejich současné zobrazení v jednom mapovém okně
 • Nabízí standardní i speciální grafické objekty k realizaci aplikačních řešení
 • Samozřejmostí je kombinace rastru a vektoru spolu s netradičním využitím formátu WMF
 • Provádí bezproblémový import i export různých formátů (GIS, CAD, rastry, tabulky).
 • Blesková filtrace, pohodlný výběr a třídění a export dat
 • Poskytuje tématické mapy, legendy, sestavy, grafickou analýzu, statistiku, podporuje WMS
 • Provoz jako lokální instalace nebo síťová verze s možností administrace uživatelů
více... ,   download ,   ceník ,   pdf ikona leták ,   galerie obrazovek


ken4 sreensave

ken4 ikona  KEN4


 • Databázová grafická aplikace pro práci s údaji Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), poskytovanými ve formátu VFK
 • Všechna data jsou v relační databázi - současná práce nad neomezeným množstvím katastrálních území, mimořádně rychlá odezva
 • Řada jednoduchých a efektivních nástrojů - výběry, filtry, export vybraných dat v různých formátech (m.j. i Microsoft Excel, Word, internetový prohlížeč)
 • Možnost on line kontroly údajů na webových stránkách ČÚZK
 • Kromě dat z ISKN je možné připravit zobrazovat a prohlížet popisné údaje dalších vektorových i rastrových vrstev (zaměření, DTM, územní plán, ortofotomapa, atd.), podpora WMS
 • Možnost doplnění území bez grafiky DKM ve zdrojovém souboru VFK grafikou z jiného zdroje
 • Provozováno jako lokální instalace nebo síťová verze s administrací uživatelů
více... ,   download ,   ceník ,   pdf ikona leták ,   galerie obrazovek