Reference


Našimi zákazníky je v současnosti přes 100 měst a obcí v rámci celé ČR. Z nich je možné jmenovat např. Benešov, Jičín, Chomutov, Jihlava, Děčín, Slaný, Jirkov, Turnov, Varnsdorf, Nový Bor, Benátky nad Jizerou, Meziboří, Litvínov, Přelouč, Roudnice nad Labem, Mimoň, Kyjov, Neratovice, Třebíč, Duchcov, Nové město na Moravě, Bílina, Krupka, atd.

Pro většinu zákazníků jsme prováděli pasportizaci komunálního majetku (komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, hrobová místa, apod.) včetně dodávky účelového grafického software (Kompas3). Uživateli těchto systémů jsou především odborní pracovníci městských úřadů a komunálních organizací, které zabezpečují správu daného majetku (technické služby, apod.). Menším obcím většinou dodáváme grafické prostředí na prohlížení polohopisných dat a možností podrobné práce s katastrálními informacemi (program KEN4).

Kromě odborných agend se zaměřujeme i na komplexní dodávky obecného GIS pro potřebu celého úřadu, resp. městské správy. Jde o grafické rozhraní se standardními daty (katastr nemovitostí, ortofotomapa, technická mapa, územní plán, atd.).

Množství našich zákazníků se stále rozrůstá, kromě veřejné správy se nám v současnosti daří pronikat i do komerční sféry (Škoda Auto a.s., Brantner Slovakia, atd.)