Historie a současnost


Vznik firmy se váže k roku 1998, kdy jsme pro města a obce začali zpracovávat první pasporty místních komunikací ve formě tabulkových negrafických systémů. Od roku 1999 pasportizaci provádíme se zpracováním ve vlastním účelovém programu (aplikace GIS), který podle svého zaměření dostal i název Kompas ("komunikační pasport").

Starší verze tohoto programu (Kompas 1, 1.5, 2.0) představovaly čistě jednoúčelový GIS, ve kterém byl zohledněn legislativní rámec dané problematiky, technické normy, technické podmínky i osvědčené zásady a metodika evidence správy komunikací. Kromě vlastní evidenční úrovně dané problematiky od počátku vývoje klademe důraz na provozní stránku (údržba, opravy, finance, termíny, apod.). Vývoj systému je opřen o uživatelskou analýzu a o požadavky pracovníků, kteří na úrovni měst a obcí zabezpečují správu a údržbu tohoto majetku. Od roku 2000 provádíme i pasportizaci veřejného osvětlení. Z hlediska prostředí pro práci s těmito daty se opět opíráme o vlastní programové nástroje s důrazem na praktickou a provozní stránku věci včetně možnosti evidence údržby a ekonomiky. V rámci vývoje systému Kompas jsme v roce 2004 s novou verzí Kompas 3 přešli na plně databázové prostředí. Veškerá grafická i popisná data jsou tedy uložena v relační SQL databázi. Funkce a možnosti nové verze byly navíc rozšířeny tak, Kompas 3 může plnit funkci obecného GIS pro přípravu a analýzu polohopisných dat. S ohledem na koncepci programu je zároveň možné pracovat i v účelovém aplikačním prostředí. Kromě uvedené problematiky komunikací a veřejného osvětlení lze tedy v Kompasu 3 připravit libovolnou aplikaci včetně účelových formulářů, sestav, vazeb a speciálních funkcí. V tomto smyslu stále rozšiřujeme řadu aplikačních modulů, které slouží pro různé agendy komunální správy. Mimo výše uvedenou problematiku komunikací a veřejného osvětlení disponujeme např. aplikacemi pro práci s katastrem nemovitostí, čištění komunikací, evidenci a správu kanalizace nebo veřejné zeleně.

V současné době nabízíme kromě systému Kompas i další aplikace a služby, které ve svém souhrnu plně pokrývají potřeby prakticky všech uživatelů grafických informačních systémů, a to jak ve standardním pojetí, tak v rámci webového rozhraní.

Zajišťujeme tedy komplexní služby v oblasti geoinformačních technologií. Vedle programového vybavení je to standardní příprava referenčních (podkladových) dat. Navíc provádíme i sběr a zpracování uživatelských dat, což společně s aplikačním rozhraním představuje dodání kompletního řešení „na klíč“.
Co nabízíme :
Naše hlavní přednosti :