kompas3 sreensave

kompas3 ikona  Kompas3

Univerzální geografický informační systém s možností provozu účelových aplikací

 

Základní charakteristika

  • Databázový grafický program se zobrazovacími, editačními a analytickými vlastnostmi obecného GIS.
  • Správa dat prostřednictvím databázového serveru Firebird, síťový přenos pomocí protokolů TCP/IP
  • Podpora 11 druhů grafických objektů (bod/symbol, Bbod/symbol, lomená čára, Blomená čára, B2lomená čára, B3lomená čára, plocha, Bplocha, obrázek, Bobrázek, text)
  • Datový model založen na struktuře databáze / tabulka (vrstva) s univerzálností ve vztahu ke grafickým objektům (různé typy objektů v 1 tabulce), nastavení prostředí pomocí projektu
  • Možnost dodavatelské tvorby účelových aplikací podle konkrétních požadavků zákazníka včetně návrhu dynamických formulářů, účelových funkcí, sestav, tématických zobrazení, atd. (aplikace je definována šablonou databáze, která je ovládána vlastním programem)
  • Použitelnost grafických dat pravoúhlé souřadné soustavy (S-JTSK)
download ,   ceník ,   pdf ikona leták


 

Přehled některých vlastností a funkcí


 


Příklady aplikačních modulů (samostatné databáze připojitelné do prostředí programu) :


Pasport a správa místních komunikací

 

Pasport veřejného osvětlení a SSZ

 

Evidence nemovitostí (ISKN)

 

Evidence nemovitostí (DBF + grafika)

 

Pasport zeleně

 

Pasport kanalizace

 

Čištění komunikací

 

Evidence městského mobiliáře

 

Evidence hrobových míst

 

Všechny aplikační moduly se vyznačují jednoznačným ovládáním, připravenými funkcemi, účelovými sestavami; obecné editační a analytické možnosti Kompasu 3.0 zůstávají provozem aplikací nedotčeny. K každému záznamu (objektu) v jednotlivých aplikacích je možné připojovat tzv. přílohy (dokumentace, fotografie, video, doklady, apod.) V rámci otevřeného projektu je možné současně používat více aplikačních databází, v případě síťového nasazení lze nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele.Program Kompas3 je standardně dodáván formou instalace u finálního uživatele, a to včetně připravených mapových podkladů, dohodnutého rozsahu odborně zpracovaných dat a základního školení obsluhy.
Galerie obrazovek


kompas3 sreensave
Uživatelské rozraní
Menu, nástroje,strom projektu, mapová okna, tabulková okna.

kompas3 sreensave
Panely nástrojů
Fukční tlačítka jsou rozdělena do 17 skupin podle své povahy a souvislosti.

kompas3 sreensave
Tématické mapy
Možnost znázornění grafických objektů podle podle hodnot vlastních atributů nebo použitím SQL dotazu.

kompas3 sreensave
Popisy obejktů
Univerzální nástroj pro nastavení popisů grafických objektů podle vybraných hodnot.

kompas3 sreensave
Evidence nemovitostí (ISKN)
Plnohodnotný import a využití dat VFK.

kompas3 sreensave
Režim aplikace
Zakonzervované prostředí s jednoznačným ovládáním (vhodné při jednoúčelovém používání).

kompas3 sreensave
Účelové aplikace
Připravená řešení různých agend (sestavy, formuláře, vazby, funkce).

kompas3 sreensave
Ovladač vrstev
Sofistikovaný nástroj pro řízení zobrazení mapy.

kompas3 sreensave
Správce tabulek
Definování tabulek a jejich vlastností, úpravy struktury.

kompas3 sreensave
Správce témat
Ovládání nastavení zobrazení podle hodnot vybraných položek.

   

download ,   ceník ,   pdf ikona leták