Ceník programového vybavení


MKCMapServer 1.0* (webový prohlížeč GIS pro intranet / Internet)

 Typ licence cena (bez DPH)
provoz v intranetu (do 20 uživatelů / nad 20 uživatelů) 50 000 Kč / 80 000 Kč
provoz v intranetu + Internetu (bez omezení) 105 000 Kč
dálkový přístup po Internetu** (ze serveru firmy MK Consult) 500 - 6 000 Kč / měsíc
* ukázka je dispozici na http://mkcmapserver.cz
** lze připravit i veřejný přístup na určený rozsah dat (odkaz na stránkách města)


iKEN (webový nástroj pro práci s katastrem nemovitostí)

 Typ licence cena (bez DPH)
provoz v intranetu (do 20 uživatelů / nad 20 uživatelů) 35 000 Kč / 55 000 Kč
dálkový přístup (ze serveru firmy MK Consult) 500 - 4 000 Kč / měsíc


ÚIR-ADR (webový nástroj pro práci s registrem adres)

 Typ licence cena (bez DPH)
provoz v intranetu (do 20 uživatelů / nad 20 uživatelů) 20 000 Kč / 30 000 Kč
dálkový přístup (ze serveru firmy MK Consult) 500 - 2 000 Kč / měsíc


Kompas 3.2 (databázový grafický informační systém)

 Plná verze se základní databází (bez aplikace) cena (bez DPH)
1. licence 21 000 Kč
2.- 3. licence 19 000 Kč
4.- 5. licence 17 000 Kč
multilicence dle dohody
síťová verze (3 a více pracovišť) od 40 000 Kč
síťová multilicence dle dohody
Aplikační databáze* (lokální / síťové použití)
pasport a správa komunikací10 000 Kč / 15 000 Kč
pasport a správa VO 9 000 Kč / 12 000 Kč
pasport a správa veřejné zeleně 10 000 Kč / 15 000 Kč
evidence nemovitostí (grafika + SPI jakoDBF)5 000 Kč / 8 000 Kč
evidence nemovitostí ISKN (data VFK) 7 000 Kč / 10 000 Kč
mobiliář 9 000 Kč / 12 000 Kč
pasport a správa kanalizace 7 000 Kč / 10 000 Kč
ÚIR-ADR (adresní body) 7 000 Kč / 10 000 Kč
čištění komunikací 5 000 Kč / 8 000 Kč
* Po dohodě je možné připravit i jiné aplikační databáze podle požadavků zákazníka.


KEN 4.2  (databázový prohlížeč GIS pro katastr nemovitostí)

 Počet / typ licence cena (bez DPH)
1. licence 12 000 Kč
2.- 3. licence 8 000 Kč
4.- 5. licence 6 000 Kč
6 - 10. licence 5 000 Kč
multilicence (více než 10) 85 000 Kč
síťová verze (3 a více pracovišť) od 24 000 Kč
síťová multilicence (více jak 10) 80 000 Kč
aktualizace dat 1 000 Kč
balíček Kompas3 + ISKN + síťová multilicence KEN495 000 Kč


V cenách je zahrnuta instalace, uživatelská příručka a základní zaškolení obsluhy.


Ceník servisních výkonů platný od 1.8.2008


Aktualizace databáze katastru nemovitostí 
(pro program KEN4, jednorázově)

 Popis cena (bez DPH)
z dat DKM (kompletní grafika ve VFK), do 5 katastrů 1 000 Kč
z dat DKM (kompletní grafika ve VFK), nad 5 katastrů 1 200 Kč
z dat KMD (celá grafika nebo její část mimo VFK), do 5 katastrů 2 000 Kč
z dat KMD (celá grafika nebo její část mimo VFK), nad 5 katastrů 3 000 Kč
příprava dalších vrstev (ortofotomapy, inž.sítě, zaměření, apod.) dle dohody


Ostatní servisní výkony a služby

 Popis cena (bez DPH)
Instalace, administrace, konzultace u uživatele 400 Kč/hod
Školení obsluhy u uživatele (bez ohledu na počet účastníků) 500 Kč/hod
Cestovní náklady (bezprostředně vyvolané konkrétním výkonem) 5 Kč/km
Programátorské práce (návrh a úpravy aplikací) 600 Kč/hod
Příprava a zpracování dat do GIS (konverze, úpravy, editace) 500 Kč/hod
cenik.pdf