Pasportizace


Jak již bylo výše uvedeno naší nosnou činností je zpracování evidence, neboli pasportizace, komunálního i jiného majetku. Jde zpravidla o vybavení měst, obcí, různých firem a organizací v rámci jejich areálů (budovy, stavby, movitý majetek, infrastruktura). Rozsah struktura zpracovávaného komunálního majetku (komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, kanalizace, městský mobiliář, atd.) je vždy otázkou konkrétní dohody se zákazníkem a může se z hlediska podrobnosti a způsobu velmi lišit. V některých případech lze při zpracování využít i stávající, dříve zpracované údaje (pasporty). Je ale nutné přesně vyhodnotit způsob využití jednotlivých údajů a jejich spolehlivost či aktuálnost.

Pasporty a související informační systémy, které nabízíme, neslouží k pouhé evidence daného majetku, ale především k jejich provozu s správě. Zahrnují tedy možnost záznamů o údržbě, opravách a vynaložených prostředcích. Při zadávání těchto provozních údajů lze kontrolovat různé lhůty a termíny, které s péčí o daný majetek souvisejí. Dostupné nástroje potom umožňují příslušná data analyzovat, plánovat různé výkony a celkově zefektivňovat celou správu.