iken sreensave

iKEN

Webová aplikace pro práci s daty katastru nemovitostí

 


Základní charakteristika

  • Specializované řešení s funkcemi pro prohlížení dat Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) v prostředí internetového prohlížeče
  • Data jsou dynamicky zobrazována z databázového souboru, vzniklého importem výměnného formátu katastru (VFK) pomocí programu Kompasu3
  • Plnohodnotné využití všech datových struktur údajů obsažených ve VFK
  • Propojeno s mapou v MKCMapServeru
ceník

 

Přehled některých vlastností a funkcí

  • Práce nad všemi katastrálními územími současně
  • Propracované vyhledávací funkce, výpisy z KN, listy vlastnictví, atd.
  • Možnost přímé kontroly údajů na www stránkách ČÚZK (u parcel, budov a jednotek)
  • Rychlé zobrazení vybraných dat v mapěGalerie obrazovek


iken sreensave
Záložka pro rychlý výběr parcely. Schéma ISKN


iken sreensave
Formulář pro rozšířené vyhledání parcel


iken sreensave
Seznam vybraných parcel


iken sreensave
Informace o parcele včetně zobrazení v mapě


iken sreensave
Výpis údajů KN nad parcelou


 

ceník