Poradenství


Dlouhodobě se zabýváme záležitostmi, které souvisejí se správou komunálního majetku. Především jde technickou infrastrukturu a majetek na veřejných prostranstvích – komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, kanalizace, městský mobiliář, atd. V těchto záležitostech můžeme nabídnout i zkušenosti i z hlediska provozních, organizačních a ekonomických otázek. Nosnou odbornou problematikou jsou pro nás již od založení naší firmy místní komunikace. Jde o záležitosti jejich evidence a správy, a to včetně příslušenství, dopravního značení, diagnostikování jejich technického stavu, návrhů, údržby, oprav, zpracování mostních listů, mostních prohlídek, atd.

Z hlediska softwaru, resp. příslušných geografických informačních systémů nabízíme analytické a programovací práce, především ve smyslu návrhů a tvorby účelových řešení na základě uživatelské analýzy konkrétní problematiky.