ken sreensave

ken4 ikona  KEN4

Katastrální evidence nemovitostí


  • Plně databázová grafická aplikace pro práci s údaji Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
  • Všechna data jsou v relační databázi - současná práce nad neomezeným množstvím katastrálních území, mimořádně rychlá odezva
  • Řada jednoduchých a efektivních nástrojů - výběry, filtry, export vybraných dat v různých formátech (m.j. i Microsoft Excel, Word, internetový prohlížeč)
  • Snadné aktualizace dat katastru importem VFK pomocí GIS Kompas 3.0 (možno řešit dodavatelsky)
  • Kromě dat z ISKN (distribuováno v datovém formátu VFK) je možné připravit zobrazení dalších vektorových i rastrových vrstev (zaměření, územní plán, ortofotomapa, atd.) – program má funkčnost obecné prohlížečky GIS
  • Možnost doplnění území bez grafiky ve zdrojovém souboru VFK daty parcelní kresby z jiného zdroje
  • Provozováno jako lokální instalace nebo síťová verze s administrací uživatelů
  • Funkce na online kontrolu údajů vybraných objektů (parcela, budova) na www stránkách ČÚZK
  • Podpora WMS (webová mapová služba), editace textů a popisů v mapě
download ,   ceník ,   pdf ikona leták


Oproti obdobným programům má KEN 4 tyto zásadní výhody

Galerie obrazovek


ken sreensave
okno programu
- vlevo panel pro přepínání negrafických modulů, uprostřed okno seznamů, vpravo mapové okno (+ okno legendy tématu)

ken sreensave
ovladač vrstev
mapy, nastavení popisu objektů

ken sreensave
strom předmětného území
(kraj, okres, obce, katastrální území) - dáno rozsahem zdrojových dat VFK

ken sreensave
výpis z katastru nemovitostí
(nebo standardní LV) - generování podle oprávněných subjektů, parcel, budov; možnost tisku a exportu do řady formátů

ken sreensave
zobrazení jiných grafických dat
- nástroji aplkace lze nastavit zobrazení všech dat, která jsou přítomná v dané databázi

ken sreensave
přehledka a mapové okno
s měřítkem,souřadnicová síť mapy


download ,   ceník ,   pdf ikona leták