Zpracování grafických dat


V souvislosti s nasazením programového vybavení pro GIS je téměř vždy nutné řešit otázky digitálních podkladových mapových dat (referenční podklady). Sami se tvorbou vlastních mapových děl nezabýváme, nicméně jsme schopni prakticky jakákoliv data zpracovat a upravit pro jejich vhodnější použití. Jedná se o různé konverze mezi grafickými formáty (rastry, vektory), geopozicování podkladů, spojování s negrafickými údaji, apod. Pracujeme s datovými zdroji všech typů, nejčastěji se jedná o katastrální mapy, technické mapy (geodetická zaměření), orotofotomapy nebo různé účelové mapy.

V podstatě provádíme zpracování libovolných dat pro GIS nebo CAD včetně digitalizace územních nebo regulačních plánů, katastrálních map, atd. Pro tyto práce používáme vlastní nebo komerčně dostupné programové nástroje tak, abychom uživateli zabezpečili co nejúčelnější a nejpřehlednější grafické prostředí.