KEN 4

Základní charakteristika

 • KEN 4 (Katastrální evidence nemovitostí) je plně databázová grafická aplikace pro práci s údaji Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
 • Všechna data jsou v relační databázi – současná práce nad neomezeným množstvím katastrálních území, mimořádně rychlá odezva
 • Řada jednoduchých a efektivních nástrojů – výběry, filtry, export vybraných dat v různých formátech (m.j. i Microsoft Excel, Word, internetový prohlížeč)
 • Snadné aktualizace dat katastru importem VFK pomocí GIS Kompas 3.0 (možno řešit dodavatelsky)
 • Kromě dat z ISKN (distribuováno v datovém formátu VFK) je možné připravit zobrazení dalších vektorových i rastrových vrstev (zaměření, územní plán, ortofotomapa, atd.) – program má funkčnost obecné prohlížečky GIS
 • Možnost doplnění území bez grafiky ve zdrojovém souboru VFK daty parcelní kresby z jiného zdroje
 • Provozováno jako lokální instalace nebo síťová verze s administrací uživatelů
 • Funkce na online kontrolu údajů vybraných objektů (parcela, budova) na www stránkách ČÚZK
 • Podpora WMS (webová mapová služba), editace textů a popisů v mapě

 

Leták

Oproti obdobným programům má KEN 4 tyto zásadní výhody

 • Tabulkový náhled na negrafická data (pro všechna k.ú.) najednou s možností jednoduchého filtru a výběru
 • Veškerá data včetně rastrů jsou uložena v jediném databázovém souboru
 • Generování výpisů a listů vlastnictví s možností nastavení parametrů
 • Snadný export vybraných dat včetně provázaných údajů (např. budovy nebo parcely včetně vlastníků, apod.) nebo rastrových vrstev (zaměření, územní plán, ortofotomapa, atd.)

Galerie obrazovek