Geodata

Problematika GIS a geoinformatiky představuje širokou škálu řešení, přístupů a pohledů.

Základem jsou vždy geodata, tedy data obsahující prosotorovou (grafickou) a atributovou (popisnou) část. Podle účelu je v principu lze rozdělit na dvě skupiny:

  • mapová data (podkladová, referenční, …)
  • pracovní data

Základní mapová data zpravidla přímo či nepřímo poskytuje a udržuje stát nebo jím zřizované organizace.

Speciální mapová díla (ortofotomapy, technické mapy / geodetická zaměření) jsou většinou pořizovány a využívány v režii příslušných lokálních samospráv či správců různých územních agend.

Pracovními daty pro GIS rozumíme grafické a popisné informace, které pro své potřeby přímo vytvářejí a udržují uživatelé GIS – jde o data „nad mapou“.

Pracovní data jsou vytvářena zpravidla na základě měření a podrobného sběru dat v terénu s využitím dostupných mapových dat (mapa KN, ortofotomapa, geodetická zaměření).

Kromě takto vytvořených dat je pro využití pasportu klíčový speciální aplikační modul programu Kompas, ve kterém data zpracováváme a poskytujeme. Kromě samotné evidenční role pasportu klademe důraz na maximální využití systému pro výkon státní správy a samosprávy, tedy včetně provozních záležitostí, údržby, apod.

S využitím našich mnohaletých zkušeností, sofistikovaných nástrojů a metodiky provádíme libovolný sběr a zpracování a úpravy dat v oblasti GIS:

  • úpravy a implementace mapových děl všech typů
  • konverze různých grafických formátů a zobrazovacích projekcí nebo soustav
  • implementace existujících dat do různých tvarů a prostředí
  • sběr a měření dat v terénu včetně zpracování do libovolných struktur GIS
  • zpracování dat z různých zdrojů (geodata, výkresy, dokumentace, místní šetření) a jejich převod do aplikačních agend v rámci GIS
  • provádění analýz a návrhů řešení v prostředí GIS

 

Zpracování dat pro GIS je vždy záležitostí konkrétních situací a požadavků. Je třeba citlivě zvážit všechny souvislosti a rozhodnout se pro optimální řešení z hlediska funkce i hospodárnosti.

V tomto směru rozhodně máme, co nabídnout