Historie, současnost

Naše společnost vznikla v roce 1998 se záměrem nabízet služby v oblasti evidence a správy místních komunikací. Od toho je odvozen také název společnosti MK Consult – konzultace v oblasti místních komunikací. Již od počátku bylo nosným produktem provádění pasportizace komunikací a jejich příslušenství (mosty, dopravní značení, odvodnění, apod.). Od roku 1999 vyvíjíme také vlastní softwarové řešení – program Kompas. První verze systému Kompas byly vytvořeny jako účelové aplikační řešení pro vedení pasportu komunikací, později také pro pasporty veřejného osvětlení.

Ve své druhé a třetí generaci se program Kompas posouval směrem od jednostranně zaměřené aplikace k víceúčelovému geografickému informačnímu systému (GIS). Přibyla široká paleta nástrojů pro práci s grafickými i negrafickými daty a podpora práce s dalšími datovými formáty. Tuto transformaci program ještě zdůraznil s aktuální generací Kompas5, plnohodnotným desktop GIS prostředím, které v rámci České republiky dosud nebylo vyvinuto. V současnosti navíc desktop program doplňujeme o webovou aplikaci, která uživatelům umožní práci s prostorovými daty také přímo v prostředí webového prohlížeče bez nutnosti instalace dalších programů.

Díky poctivému přístupu a důrazu na provozní rovinu se nám v průběhu let podařilo realizovat velké množství zakázek v rámci celé České republiky. Našimi zákazníky se staly malé obce i velká statutární města. Kromě pasportů komunikací a VO jsme postupně zvládli metodiku také dalších komunálních majetkových a evidenčních agend. Běžně řešíme pasportizaci v oblasti veřejné zeleň, městského mobiliáře, hřbitovů nebo různých typů infrastruktury.

Díky množství a různorodosti prováděných pasportů a dalších projektů z oblasti GIS jsme v tomto oboru pravděpodobně největším a nejzkušenějším dodavatelem v České republice.

Naše vize

Základním cílem vývoje programového vybavení je pro nás využitelnost pro výkon správy majetku včetně evidence údržby a souvisejících financí. Vývoj software pro GIS dlouhodobě směřujeme k maximální univerzálnosti. Prostřednictvím aplikačních modulů klademe naopak důraz na efektivitu v rámci řešení jednotlivých agend (Komunikace, Osvětlení, VaK, apod…). Na základě analýzy a konkrétních požadavků jsme schopni operativně vytvořit jakékoliv řešení pro správu majetku nebo výkon jiných agend nad libovolným územím.

Nosným softwarovým produktem se v současnosti stala zcela nová verze desktopového GIS Kompas 5. Jde o velmi univerzální nástroj pro správu, analýzu a editaci polohopisných dat. Jeho potenciál nám umožňuje soustředit se kromě standardních úloh i na speciální řešení ušité na míru specifickým potřebám každého zákazníka. Naším záměrem je bezplatné poskytnutí Kompasu 5 co nejširšímu počtu uživatelů tak, aby se geoinformační technologie rozšířily ve svém významu a využití.

Svoji pozici tedy primárně nevidíme v masovém šíření webových technologií s administrací dat svých zákazníků. Naším záměrem je poskytování plnohodnotných a variabilních prostředí GIS takovým zákazníkům, kteří chtějí sami tvořit a spravovat svá data. K tomu je třeba univerzální a mocný nástroj s podporou tvorby individuálních řešení pro různorodou problematiku.

Domníváme se, že tím nástrojem je Kompas 5 a potřebnou podporu představují zkušenosti a služby, které jsme připraveni nabídnout.