O nás

Historie, současnost

Naše společnost vznikla v roce 1998 se záměrem nabízet služby v oblasti evidence a správy místních komunikací (od toho je odvozen i vlastní název).

Již od počátku bylo nosným produktem provádění pasportizace komunikací včetně jejich příslušenství (mosty, dopravní značení, odvodnění, apod.).

Od roku 1999 nabízíme pasporty včetně vlastního softwarového řešení, kterým je program Kompas.

První verze systému Kompas byly vytvořeny jako účelová aplikační řešení pro vedení pasportu komunikací, později také pro pasport veřejného osvětlení (VO).

Základním cílem vývoje programového vybavení i metodiky zpracování dat je pro nás využitelnost pro výkon správy majetku včetně evidence údržby a souvisejících financí.

Díky poctivému přístupu a důrazu na provozní rovinu se nám v průběhu let podařilo realizovat velké množství zakázek v rámci celé České republiky. Našimi zákazníky se staly malé obce i velká statutární města.

Kromě pasportů komunikací a VO jsme postupně zvládli metodiku dalších komunálních majetkových a evidenčních agend, jakými jsou veřejná zeleň, městský mobiliář, hřbitovy nebo různé typy infrastruktury.

Díky množství a variantnosti prováděných pasportů jsme v této problematice pravděpodobně největším a nejzkušenějším dodavatelem v České republice.

Naše vize

Vývoj software pro GIS dlouhodobě směřujeme k maximální univerzálnosti, ale zároveň klademe formou aplikačních modulů důraz na účelovost jednotlivých agend.

Na základě analýzy a konkrétních požadavků jsme schopni velmi operativně vytvořit jakékoliv řešení pro správu majetku nebo výkon agendy nad konkrétním územím.

Nosným softwarovým produktem se v současnosti stala zcela nová verze desktopového GIS Kompas 5.

Jde o velmi univerzální nástroj pro správu, analýzu a editaci polohopisných dat. Jeho potenciál nám umožňuje soustředit se kromě standardních úloh i na speciální řešení pro různé zákazníky.

Naším záměrem je bezplatné poskytnutí Kompasu 5 co nejširšímu počtu uživatelů tak, aby geoinformační technologie rozšířily ve svém významu a využití.

Svoji pozici tedy primárně nevidíme v masovém šíření webových technologií s administrací dat svých zákazníků. Naším záměrem je poskytování plnohodnotných a variabilních prostředí GIS takovým zákazníkům, kteří chtějí sami analyzovat, tvořit a spravovat svá data.

K tomu je třeba univerzální a mocný nástroj s podporou tvorby individuálních řešení pro různorodou problematiku.

Domníváme se, že tím nástrojem je Kompas 5 a potřebnou podporu představují zkušenosti a služby, které jsme připraveni nabídnout.