Desktop GIS Kompas 5

 • Univerzální aplikace s vlastnostmi obecného geografického informačního systému (GIS)
 • Integrovaný prohlížeč širokého spektra grafických formátů s možností přímé konverze do jiného formátu nebo využití v prostředí programu
 • Prohlížení, analýza a tvorba polohopisných dat včetně správy atributových struktur
 • Podpora široké škály typů objektů – symbol, lomená čára, plocha (včetně multiobjektů), plocha s osou, text, popisek, obrázek, sestava (report)
 • Podpora různých databázových systémů (RDBMS) a souborových formátů (vektorová i rastrová grafika, tabulky, xml)
 • Široké využití webových mapových technologií (WMS, WMTS, SlippyMap, apod.)
 • Možnost tvorby aplikací a účelových modulů včetně návrhů vnitřních vazeb, formulářů a sestav
 • Síťový provoz na bázi klient/server s možností administrace uživatelských práv

Pro koho je program určen?

Desktop GIS Kompas 5 je z titulu svých vlastností určen zejména uživatelům, kteří potřebují:

 • Zobrazovat, konvertovat či editovat vektorové grafické soubory nejrůznějších CAD / GIS formátů (dwg, dgn, shp, mif, atd…)
 • Realizovat grafické informační systémy převodem stávajících negrafických dat (tabulky, databáze)
 • Spravovat vlastní polohopisná data, včetně popisných informací, na svých zařízeních bez nutnosti spoléhat na vzdálená data, tedy i v režimu „offline“
 • Vytvářet a využívat aplikační řešení v prostředí GIS šitá na míru (evidence majetku – pasporty, katastr nemovitostí, atd…)
 • Využívat pro své potřeby data dostupná přes webové mapové technologie

Příklady některých funkcí

 • Kombinace různých zdrojů v mapovém okně (externí soubory / databázové tabulky / webové služby)
 • Široké možnosti tvorby grafických témat a legendování
 • Pokročilé nástroje pro návrh a správu databází – tabulky, SQL dotazy, filtry, atd.
 • Pokročilé nástroje grafické analýzy (buffer, prostorové operace) – průniky grafických vrstev, apod.
 • Integrovaný editor formulářů a sestav, možnost tvorby aplikačních modulů
 • Přímé uložení rastrových mapových dat do databáze
 • Podpora využití datových příloh (externí soubory / uložení do databáze, URL, apod.)
 • Pokročilé editační funkce – využití SQL, grafické funkce, matematické operace
 • PrintScreen – výřez rastru (do schránky / uložení) s nastavitelnou velikostí a zvětšením – funkční i mimo okno aplikace
 • Úhlové natočení dat a pokročilé nastavení souřadnicové sítě v mapovém okně
 • Využití skriptování (efektivní např. u opakovaných editačních postupů) – i pro ovládání jiných aplikací
 • Vytvoření grafické tabulky nad obsahem mapového okna (z grafických objektů, z popisů, z legendy, ze souřadnicové sítě)
 • Integrovaný webový prohlížeč
 • Podpora GPS pro práci v mapovém okně
 • Propojení na ČÚZK (Nahlížení do KN, WSDP)
 • Generování WMS (Web Map Service) z mapového okna
 • Zobrazování mapových dat stylem „drag and drop“
 • Pokročilý tisk obsahu mapového okna s možností tisku podle zvoleného výřezu
 • Využití služby Panorama (Mapy.cz) v mapovém okně

Aplikační moduly

GIS Kompas 5 umožňuje vytváření a provozování aplikačních modulů – databází s naprogramovanými funkcemi pro efektivní správu jednotlivých agend (struktura tabulek, formuláře, sestavy, atp…). Pro naše zákazníky jsme připravili následující aplikační moduly:

 

Pasport místních komunikací

Pasport veřejného osvětlení

Pasport městského mobiliáře

Pasport hřbitova

Pasport veřejné zeleně

Pasport vodovodů a kanalizací

KEN 5 (Katastrální evidence nemovitostí)

 

Díky své variabilitě umožňuje Kompas 5 stávající aplikační moduly téměř neomezeně upravovat podle potřeb zákazníka, případně lze vytvářet i moduly úplně nové pro další agendy.

Datová podpora a konektivita

Webové technologie:

 • WMS / WMTS
 • SlippyMap
 • HTML
 • vzdálené databáze

 

Exporty / importy:

 • Vektorová grafika CAD/GIS (shp, mif, map, dgn, dxf, dwg, atd.)
 • Tabulková data (xls, xlsx, doc, docx, ods, odt, txt, csv, dbf, html, xml, pdf)
 • Uložení obsahu mapového okna (formáty jpeg, gif, tiff, png, bmp, wmf, pdf)
 • Uložení obsahu mapového okna ve formě dlaždic s lokalizačními soubory (rastrové formáty + wld)

Databázové technologie:

 • Firebird, Microsoft SQL, MySQL
 • Připojení databází starší verze Kompas3 (Firebird) s možností konverze
 • Nativní formát KT (bez využití RDBMS) – odpovídá plnohodnotné databázové tabulce včetně příloh

 

Souborová data:

 • CAD / GIS soubory (formáty shp, mif, map, dgn, dxf, dwg, kml, ….)
 • Souborové databáze DBase / FoxPro / Paradox / MS Access – db, dbf, mdb, accdb
 • Textové a tabulkové soubory – xls, xlsx, doc, docx, txt, odt, csv, htm, html
 • Rastrová data (jpeg, bmp, tif, png, cit, ….) s lokalizačními soubory
 • Katastr nemovitostí / RÚIAN – výměnné formáty vfk, xml

Ceník programu Kompas 5

zdarma

Lokální Kompas 5

 • k dispozici veškeré funkce bez omezení
 • lokální databáze
 • prohlížeč a konvertor grafických souborů
od 12 000

Síťový Kompas 5

 • pro 2 a více uživatelů
 • síťové databáze
 • správa uživatelských práv
99 000

Síťový Kompas 5

 • neomezený počet uživatelů
 • síťové databáze
 • správa uživatelských práv