Kontaktujte nás pokud máte zájem o informace, zpracování nabídky nebo předvedení software zdarma
Kontaktujte nás

Programové vybavení


Kompas5

Zcela nový, mohutný desktopový nástroj pro GIS, jaký v rámci ČR dosud nebyl vyvinut. Disponuje širokým spektrem funkcí pro zobrazování, analýzu a editaci polohopisných dat.

Více...

KEN5

Nástroj pro základní mapovou agendu obecních a městských úřadů, tj. práci s katastrem nemovitostí. Nyní jako účelová aplikace součástí Kompas 5 se všemi jeho funkcemi.

Více...

K5 MapServer

Nová generace webové GIS aplikace obsahující řadu užitečných nástrojů pro prohlížení prostorových dat. Bez instalace aplikací, provoz vyžaduje pouze standardní webový prohlížeč a přístup k internetu.

Více...

Služby


DTM krajů

Obcím nabízíme služby spojené s plněním povinností, které jim ukládá zákon v souvislosti s nově vznikajícím systémem digitální technické mapy (DTM) krajů. Náš GIS Kompas5 je kompatibilní s novým výměnným formátem JVF.

Více...

Pasportizace komunikací

Nejdůležitější a také nejsložitější komunální evidenční agenda. 20 let zkušeností a velké množství realizací po celé ČR z nás v této oblasti dělají špičkové odborníky.

Více...

Pasportizace osvětlení

Jedná se o odbornou, technicky orientovanou problematiku. Výsledek musí optimálně sloužit především těm, kdo se o veřejné osvětlení starají. Máme zkušenostmi s více než 150 realizacemi.

Více...

Pasportizace mobiliáře

Jde o evidenci doplňkových prvků v rámci veřejného prostoru - lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, kontejnery na odpad, apod. Zpracování těchto dat je časově i finančně nenáročné.

Více...

Pasportizace hřbitova

Bez přesné grafické evidence hrobových míst ve skutečné velikosti není možné plnohodnotně provádět související agendu. Součástí systému je evidence zemřelých a nájemců včetně smluv.

Více...

Pasportizace zeleně

Specifická agenda, kterou lze provádět v různých podobách, podrobnostech a variantách. Vyšší formu pasportu (inventarizaci) je třeba zpracovávat s využitím dendrologické kvalifikace.

Více...

Ostatní pasporty, geodata

Dokážeme navrhnout a realizovat účelný GIS pro jakoukoliv infrastrukturu (inženýrské sítě) podle konkrétních požadavků. Připravíme, zpracujeme nebo zkonvertujeme různá mapová data.

Více...