Webová aplikace K5 MapServer

MapServer úvod
 • K5 MapServer je univerzální webová GIS aplikace pro práci s geografickými daty, provoz vyžaduje pouze webový prohlížeč a přístup k internetu, uživatel nepotřebuje mít data přímo na vlastním počítači či instalovat jakékoliv další aplikace
    
 • Řada užitečných nástrojů pro efektivní práci s mapovými a tabulkovými daty jako jsou vyhledávání a filtrování záznamů, široká možnost tematických zobrazení, rychlé prohlížení negrafických atributů přímo v mapovém okně či propojení se službou Nahlížení do KN
    
 • Ideální prostředek pro snadné prohlížení a sdílení mapových dat, komunikaci uvnitř úřadů a institucí (agenda stavebního úřadu, technické služby, atp.) i navenek (sdílení informací, hlášení závad veřejností, atp.)

Komu je mapový server určen?


Mapový server K5 MapServer je z titulu svých vlastností určen uživatelům, kteří potřebují:
  

 • Využívat geografické informační systémy (GIS) bez nutnosti instalace aplikací a ukládání dat do zařízení uživatele
    
 • Zobrazovat grafická (mapová) i negrafická (tabulky) data jako jsou nejrůznější pasporty, územní plány, zaměření, katastr nemovitostí a jejich kompletní negrafické atributy
    
 • Vyhledávat a filtrovat ve větším množství dat a následně je zobrazovat v přehledné mapě
    
 • Jednoduše sdílet vybraná mapová data s dalšími uživateli (pracovní skupina, úřad, veřejnost)
    
 • Efektivně pracovat s plnohodnotnou katastrální databází včetně úplné tabulky oprávněných subjektů nebo využívat propojení se službou ČÚZK – Nahlížení do KN
MapServer 1

Základní popis K5 MapServer


 • Nástroje a datová struktura mapového serveru vycházejí z 20 let zkušeností s vývojem GIS, kde je to účelné jsou data vzájemně provázaná což uživateli usnadňuje práci
 • Jednoduchý převod stávajících projektů z desktop Kompas 5 na mapový server (pracuje se standardními projekty .kpp a databázemi .kfb)
 • Modul iKEN pro efektivní práci s daty katastru nemovitostí obsahující mimo jiné plnohodnotnou databázi oprávněných subjektů
 • Přímo z mapy si lze automaticky generovanými odkazy vyvolat detail v Nahlížení do KN (i mimo oblast pokrytou uživatelskými daty)
 • Mapový server podporuje připojení webových mapových služeb používajících technologie WMS, WMTS a SlippyMap
 • Automaticky generovaná legenda mapy a propracovaná nápověda k webové aplikaci
 • Propracovaná uživatelská příručka dostupná přímo z okna aplikace, která uživateli pomůže s orientací v ovládání aplikace