MKCMapServer

Webové rozhraní pro práci s mapou a daty GIS

Základní charakteristika

  • HTTP server převádějící data z relační databáze do rozhraní internetového prohlížeče
  • Současná práce s více databázovými soubory (jednotlivé databáze jsou připraveny pomocí programu Kompas3)
  • Provozováno přímo u zákazníka jako standardní licencovaný software s výstupy do intranetu nebo Internetu (v rámci jedné licence lze současně provozovat neomezené množství mapových projektů)
  • Možnost přístupu k datům na dálku z internetového serveru naší společnosti (bez nákupu licence, na základě smlouvy s paušální úhradou)
  • Možnost integrace mapového serveru okna do jiné internetové / intranetové aplikace
  • Využití protokolu HTTPS (pro vyšší stupeň ochrany dat při přenosu přes Internet)

Přehled některých vlastností a funkcí

  • Umožňuje dynamické vytváření map z připojených databází přímo uživatelem
  • Funkce pro uložení uživatelských map pro příští použití
  • Aktivní práce s mapou v nadstandardním rozsahu oproti jiným webovým GIS – nastavení vlastností okna a vlastností mapových vrstev, nastavení tématického zobrazení, zobrazení souřadnicových sítí, nastavení popisů (tj. popis grafického objektu hodnotou negrafického atributu), atd.
  • Vyhledávací funkce, měření vzdáleností a ploch, tisk v měřítku

Galerie obrazovek